Navigation
Vellum omslag og vokssegl!

12-03-2021
En nydelig bryllupsinvitasjon med vellum omslag, silkebånd og vokssegl
Dette er en nydelig og eksklusiv bryllupsinvitasjon, der selve invitasjonen ligger inni
et vellumomslag, omslaget er igjen pyntet med silkebånd og vokssegl. Hver invitasjon gjøres personlig ved at vi setter inn navnet på hver enkelt gjest om du ønsker det.

News


Another Menu