Navigation
Vellum omslag og voksseg på bryllupsinvitasjonl!

12-03-2021
En nydelig bryllupsinvitasjon med vellum omslag, silkebånd og vokssegl
Dette er en nydelig og eksklusiv bryllupsinvitasjon,
der selve bryllupsinvitasjonen ligger inni
et vellumomslag, omslaget er igjen pyntet
med silkebånd og vokssegl.
Vi gjør hver bryllupsinvitasjon personlig ved
at vi setter inn navnet på hver enkelt
gjest om du ønsker det.

News


Another Menu