Navigation
Bordkort

09-02-2022
Bordkort med silkebåndsløyfe
Her har vi laget bordkort med sort
silkebånd med sløyfe til konfirmasjon.
Skrifttype er lik den konfirmanten også
valgte på gjestenavnene på selve
invitasjonen.

News


Another Menu